E3:226-7


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Lutorp. Cronehemman                1.
      Hafuer i byemåll 66 alna bred åker.
A                     Södregierdet       2 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Wästergierdet     2 tunnor
C                     Östergierdet        2 tunnor
D   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.

2    Cronehemman. Ibidem                   1.
      Hafuer i byemåll 45 alnar bred åker1 
A                      Södregierdet        1 3/4
B   Uthsäde i { Wästergiärdet       1 1/4 } tun-
C                      Östergierdet         1 1/4     na
D   Engh till 18 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.

3    Frelsehemman. Ibidem                    1.
      Hafuer i byemåll 55 alna bred
      åker.
A                     Södregierdet           2 tunnor
B   Uthsäde i { Wästergierdet        1 3/4 tunna
C                     Östergierdet           1 3/4 tunna
D   Engh till 20 lass höö. Humble-
      gård till 250 stenger.
      Till ofuanbemälte Lutorp ähr både
      skogh och uthmarck till nödtorfften.

4    Egersiö. Skattehemman                    1.
      Hafuer i byemåll 30 alna bred
      åker.
E                     Norregierdet         7
F   Uthsäde i { Mellangierdet       4 1/4 } tun-

G                     Södregierdet         5         nor
H   En lycka, uthsäde                    3/4 tunna
I    En lycka, uthsäde                    1/2 tunna
K   Engh till 48 lass höö.

5    Cronehemman. Ibidem                      1.
      Hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler.
E                     Norregierdet          2 1/2 tunna
F   Uthsäde i { Mellangierdet         1 1/2 tunna
G                     Södregierdet          1 3/4 tunna
H   Engh till 16 lass höö.
      Till ofuanbemälte Egersiö ähr någen uth-
      marck och ingen skogh.
      Fiskie watten i Assiön.

(Karttext sid 226:)
Gierdes engh
Hårdwaldz engh
Muljord
Gierdes engh
Muljord
Muljord
Muljord
Gierdes engh
Muljord
Muljord
Skeenwaldz engh med skog

(Karttext sid 227:)
Hårdwaldz engh
Gierdes engh
Leerblandat jord
Hårdwaldz eng
Gierdes engh
Hårdwaldz engh
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Gierdes engh
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

____________
1aker ms