E3:228


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Brokefall. Cronehemman             1/4.
A   Norregierdet uthsäde        2
B   Södregierdet sås               2 1/4 } tunna
C   Wästergierdet                   2 1/4    
D   Engh till 16 lass höö.
      Ibidem en frelseuthiord, ähr inrecknat.
      Humblegård till 160 stenger. Nödtorfftig
      skog och uthmarck.

2    Åsneryd. Cronehemman              1/8.
E                     Östergierdet       1/2
F   Uthsäde i { Wästergierdet   1 1/8 } tunna
G   Engh till 6 lass höö.
      Ingen skogh eller uthmarck.

(Karttext:)
Hårdwaldz1 engh med skog
Gierdes engh
Örjord
Örjord
Gierdes eng
Gierdes eng
Örjord
Hårdwaldz engh

Gierdes engh
Gierdes engh
Gierdes eng

_____________
1Hardwaldz ms