E3:23-4


(Rubrik:)   Norrewidbo häradh.     Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Ryggestorp. Cronehemman      2
1    Norregården.  Cronehemman  1
      Hafuer i byemåll 66 allna bredh åker.
B                      Norregierdet         2 1/2  tunna
C   Uthsäde i { Mellangierdet         2 1/4  tunna
D                      Södergierdet         3 1/4 tunna
E   Engh till 28 lass höö.
     Humblegård till 250 stenger.
     En sqwalteqwarn.
     Skog och uthmarck till nödtorfften.

2    Södregården. Cronehemman     1
      Hafwer i byemåll 61 alln bred åkere.
B                      Norregierdet          1 3/4 tunna
C   Uthsäde1 i { Mellangierdet         1 3/4 tunna
D                       Södre gierdet         2 3/4 tunna
E   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      En sqwalteqwarn.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Hårdwaldz eng
Suart mylla
Gierdes eng
Suart mylla
Swart mylla
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

__________________
1Uthsade ms