E3:25


(Rubrik:)   Säby sochn.

      Notarum explicatio

A   Hielmsås. Cronehemman        1/2
B                     Westergierdet      1 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Mellangierdet       1 1/4 tunna
D                     Östergierdet         2 1/2 tunna
E   Engh till 16 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

(Karttext:)
Hård waldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Elack sanck engh