E3:26


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Föstorp. Cronehemman             1.
      Förmedlat halfft i alle owisse per-
      seler.
B                      Norregierdet           1 tunna
C   Uthsäde i { Östergierdet             1 1/2 tunna
D                      Westergierdet          2 tunnor
E   Engh till 20 lass höö.
      Humblegård till 100 stenger.
      Skog till timber, suediefall
      och nog till wed och giersle.
      Fiske watn i Föstorps siöen.

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Suart       mylla
Suart mylla
Hårdwaldz engh