E3:3-4


(Rubrik:)    Norrewidbo häradh        Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Drumstorp cronehemman                 1.
B   Uthsäde i  Östergierdet                      4 tunnor
C   Uthsäde i  Westergierdet                   4 tunnor
D   Uthsäde i  Södergierdet                     6 tunnor
E   Engh till 30 lass höö.
      Humblegård till 800 stenger.
      Någen skog och uthmark.
F   En qwarn.
G   Engehage.

      Notarum

A   Breekiär cronehemman                  2
1    Södregården1 ibidem                    1
      Hafwer i byemåll 40 alla2 bred åker.
B                   Norregierdet                 3 tunnor
C   Uthsäde { Östergierdet                  2 1/2 tunna
D                    Westergierdet               2 1/2 tunna
E   Engh till 30 lass höö med gierdes
      engen.
      Humblegård till 300 stenger.
      Nödtorfftigh skog och uthmarck.

      Explicatio

2    Norregården cronehemman             1
B                      Norregierdet                 3 tunnor
C   Uthsäde i  { Östergierdet                  2 1/2 tunna
D                      Westergierdet                2 1/2 tunna
E   Engh till 30 lass höö med gierdes engen
      Humblegård till 150 stenger.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Gierdes eng
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Hårdwaldz engh
Suart mylla
Hårdwaldz engh med börcke skogh
Gierdes engh
Suart mylla
Swart mylla
Gierdes engh
Enge hage
Swart åån

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Nedre hägra hörnet:)
Författad 1640 af  P. Jonsson Duke.

___________________________
1Södregarden ms
2Fel för alnar?