E3:31


(Rubrik:)   Norrewidbo häradh

      Notarum explicatio

A   Kiäringhebergh.
1    Skattehemman                      1/2
      Hafuer i byemål 40 alna bred åker
B                     Östergierdet         3 tunnor
C   Uthsäde i { Westergierdet      2 1/2 tunna
D                     Södregierdet        2 1/2 tunna
E   Engh till 20 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Skog och uthmarck till
      nödtorfften.
2   Cronehemman ibidem             1
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perse-
      ler. Hafuer i byemåll 40 allna
      bred åker.
B                     Östergierdet          3 tunnor
C   Uthsäde i { Westergierdet       2 1/2 tunna
D                     Södregierdet         2 1/2 tunna
E   Engh till 20 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.
      Skogh och uthmarck till nöd-
      torfften.

(Karttext:)
Hård waldz eng
Suart mylla
Suart mylla