E3:32


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Storery skattehemman          1.
B                     Norregierdet       4 tunnor
C   Uthsäde i { Östergierdet       5 1/2 tunna
D                     Westergierdet     5 1/2 tunna
E   Engh i bägge gierden till 16 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Skogh till öfuerflöd och uthmarck
      til nödtorfften.

(Karttext:)
Gierdes engh
Suartmylla
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum