E3:33


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Snällebo. Cronehemman                1
      Ibidem frelseuthiord                       1
B   Uthsäde med       {  Norregierdet    2 1/2 tunna
C   frelse uthiorden i  { Södregierdet     4 tunnor
D                                Westergierdet    3 tunnor
E   Engh med gierdes engen till
      30 lass höö.
      Humblegård till 4001 stenger.
      Liten skog och uthmarck.

      Uthi ofuanbemälte Snällebo ähr
      try2 skiffte i byemålet.
      1 bordet ähr  42 1/2 aln bred åker.
      2 bordet ähr  12 1/2 aln bred åker.
      3 bordet ähr  20 alna bred åker.
      Huilket bordet nu ähr frelseuthior-
      den weet ingen att berätta.
      Derföre ähr uthsädet ihoprechnat
      med cronegårdens uthsäde.

(Karttext:)
Gierdes engh
Hårdwaldz engh
Gierdes engen
Suart mylla

_____________
1Ändrat från 200
2Fel för tre?