E3:34


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Falla. Cronehemman                1.
      Hafuer i byemål 30 alna bred åker.
B                      Norregierdet          2 3/4 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet           2 3/4 tunna
D                     Östergierdet            2 1/2 tunna
E   Engh till 22 lass höö.
      Hwmblegård till 200 stenger.
      Här till ofuanbemälte gård ähr nöd-
      torfftigh skogh och uthmarck.

2    Falla. Cronehemman                 1.
      Hafwer i byemåll 23 alna bred åker.
B                       Norregierdet          2 1/4 tunna
C   Uthsäde1 i { Södregierdet          2 1/4 tunna
D                      Östergierdet           1 3/4 tunna
E   Engh till 20 lass höö.
      Hwmblegård till 150 stenger.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Skeenwaldz eng med skog och  små såndbackar.
Suart mylla
Suart mylla
Gierdes engh
Suartmylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_________________
1Uthsade ms