E3:35-6


(Rubrik:)   Norre Widbo häradh       Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Uddesbo.  Croneheman                1/2.
                      Frelsehemman              1/2.

1    Cronehemman                              1/2.
      Hafuer i byemåll 27 alna bred åker.
B                      Norregierdet              2 1/8 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet               3 1/2 tunna
D                     Westergierdet             2 1/4 tunna
E                      Wreten                       3/8 tunna
F   Engh till 34 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

2    Frelsehemman ibidem                   1/2.
      Hafuer i byemåll 21 alln bred åker.
B                     Norregierdet              1 7/8 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet1            2 1/2 tunna
D                     Westergierdet            2 tunnor
E                      Lille wreten               1/4 tunna
F   Engh till 26 lass höö
      Hwmblegård till 100 stenger.
      Nödtorfftigh uthmarck och skogh till timber
      suediefall, wedebrand och giersle.
      Flere lägenheeter fins här till Uddesby intit.

(Karttext:)
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Skeen waldz engh
Skeenwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_________________
1Sodregierdet ms