E3:37


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Hwltorp. Cronehemman            1.
B                     Norregierdet             2 3/4 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet             4 3/4 tunna
D                    Westergierdet            3 1/2 tunna
E   Engh till 28 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Nödtorfftig skogh och uthmarck.

F   Gullebo torp                               1
      Upbygt på Hultorps ägor.
G   Uthsäde i { Norregierdet            3/4 tunna
H                     Södregierdet1          1 tunna
I    Engh till 10 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.

(Karttext:)
Skeen waldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla Södregierdet
Engh

___________
1Sodregierdet ms