E3:41


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Hårdklanckery. Skattehemman       1/2.
B                    Norregierdet                  2 1/2 tunna
C   Utsäde i { Östergierdet                   3 tunnor
D                   Westergierdet                 2 tunnor
E   Engh till 40 lass höö.
      Humblegård til 150 stenger.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Hård waldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Hård waldz engh