E3:42


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Romenäs. Cronehemman        1.
B                     Norregierdet         3 tunnor
C   Uthsäde i { Södergierdet         2 1/2 tunna
D                     Westergierdet        2 3/4 tunna
E   Engh till 24 lass höö. Humblegård
      till 20 stenger.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Sånd iord
Såndiord
Sånd iord
Engh
Somen lacus

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum