E3:43


(Rubrik:)   Norrewidbo härad

      Notarum explicatio

A   Krämmarp. Cronehemman         1/2.
B                     Östergierdet             2 tunnor1
C   Utsäde2 i { Mällangierdet           2 tunnor
D                     Westergierdet          2 1/2 tunna
E   Engh till 12 lass höö i begge gärden.
      Humblegård till 150 stenger.
      Fiskewatn i Somen. Skog och uthmarck
      nogh.

(Karttext:)
Somen lacus
Sånd iord

(Senare påskrift med blyerts, ovansidan:)
Jönköpings län, Norre Widbo härad och Säby socken
författad åren 1640-42 af Päder Joensson Duuke

(Senare påskrift med blyerts, nedersidan:)
Karta med beskrifning öfver Krämmarp afritas till thorsdagen den 18 febr. 1864.

________________
1Överstrukit fel
2Utsade ms