E3:44


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Sållarehemmet. Cronehemman       1/16.
B                      Norregierdet               3/4 tunna
C   Uthsäde i { Mellangierdet               1/2 tunna
D                     Södre gierdet               1 tunna
E   Engh till 10 lass höö.
      Skogh till öfuerflöd och uthmark
      nogh.

(Karttext:)
Sanck kiär eng eller måsse
Sånd iord
Sånd iord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum