E3:45


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Röhälla. Cronehemman        1.
      Förmedlat1 1/2 i alle owisse perseler.
B                      Norregierdet     1 1/2 tunna
C   Uthsäde   { Södregierdet     2 1/2 tunna
D                     Westergierdet    3 tunnor
E   En wreet, uthsäde                 1 tunna
F   Engh till 20 lass höö.
      Fiskewatn i Somen.
      Hwmblegård till 200 stenger.
      Skogh til gårdzsens behoof nogh och uth-
      marck till nödtorfften.

(Karttext:)
Eng
Eng
Somen lacus

_____________
1Formedlat ms