E3:46


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

B   Brönstorp. Cronehemman       1/4.
C                     Norregierdet         2 tunnor
D   Uthsäde i { Westergierdet       2 1/2 tunna
E                     Östergierdet          1 1/2 tunna
F   Engh till 16 lass höö.
      Någen skog och uthmarck.

2    Frelsehemman ibidem             1/4.
C                     Norregierdet         2 tunna
D   Uthsäde i { Westergierdet       2 1/2 tunna
E                     Östergierdet          1 1/2 tunna
F   Engh till 16 lass höö.
      Någen skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Hård waldz eng
Suart mylla
Suart mylla
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum