E3:47-8


(Rubrik:)   Norrewidbo häradh.   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Halistorp.
1    Skattehemman                      1.
      Hafuer i byemåll 131 alna bred åker.
B                     Norragierdet       6 3/4 tunna
C   Uthsäde i { Södragierdet       6 tunnor
D                     Östergierdet       6 tunnor
E   Engh till 40 las höö.
      Humblegård till 300 stenger.
      En sqwalteqwarn.
      Skog och uthmarck så mycket som kan
      behöfuas till1 gårdssens behof och nödtorfft.
      Fiske wattn i Säby siöen.

2    Cronehemman. Ibidem           1.
      Hafuer i byemåll 48 alna bred åker.
B                      Norregierdet        2 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet         2 tunnor
D                     Östergierdet          2 tunnor
E   Engh till 18 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.
H   En sqwalteqwarn och fiskewattn i Säby
      siöen.
      Skog och uthmarck till nödtorfften.

(Karttext:)
Säby lacus
Sank kiär eng
Gierdes eng
Suart mylla
Gierdes eng
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Skeenwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1Rättad felskrift