E3:49


      Notarum explicatio

A   Faarstorp. Cronehemman            1/2.
B                      Norregierdet             4 tunnor
C   Uthsäde i { Södregierdet              3 tunnor
D                     Westergierdet            3 tunnor
E   Engh till 28 lass höö.
F   Humblegård till 200 stenger.
      En sqwalteqwarn.
      Någen skog och uthmarck.

(Karttext:)
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Hård waldz engh