E3:50


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Kiättebo. Cronehemman       1/2.
B                     Östergierdet        1 1/4 tunna
C   Uthsäde i { Westergierdet     1 1/2 tunna
D                     Södregierdet       2 1/2 tunna
E   Engh till 8 lass höö.

F   En uthiord, eller engh till Kiätte-
      bo till 16 lass höö.

(Karttext:)
Engh
Suart mylla
Hårdh waldz eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum