E3:51-2


(Rubrik:)   Norrewidbo häradh   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Ulsbo. Cronehemman             1.
                 Frelsehemman1            2.
1    Cronehemman                        1.
      Hafuer i byemåll 55 alna bred åker.
B                     Norregierdet         2 1/4 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet         2 tunnor
D                     Westergierdet       2 tunnor
E   Engh till 30 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.
      Ingen skog eller uthmarck. Uthan frelsegårdarne de
      haffua den under sitt försuar2 .
2    Frelsehemman. Ibidem            1.
      Ähr lijka med närskrefne Cronehemman i alla
      lägenheeter.
3    Frelsehemman. Ibidem            1.
      Hafuer i byemål 70 alna bred åker.
B                     Norregierdet          3 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet          3 3/4 tunna
D                     Westergierdet        2 3/4 tunna

E   Engh till 40 lass höö. Till frelsegårdarna
      både ähr någen skogh och uthmarck, men till
      cronegården ähr ingen.

F   Ödesiö. Cronehemman              1/2.
G                     Norregierdet           2 tunnor
H   Uthsäde i { Östergierdet            1 1/2 tunna
I                       Södregierdet           1 1/2 tunna
K   Engh med gierdes engen till 18 las höö.
      Fiskewatn i Odesiöen3.
      Nödtorfftigh skog och uthmarck.
      Humblegård till 100 stenger.

(Karttext, sid 51:)
Uthi denne eng eller engetorp
hafuer cronegården och den ene frelsegården
och kallas Påårp.
Gierdes eng
Suart mylla
Gierdes engh
Suart mylla
Suart mylla
Gierdes eng
Hårdwaldz eng
Författad år 1640 af Päder Jonsson Duuke

(Karttext, sid 52:)
Eng
Ödesiöen

(Under skalstocken:)
Scala ulanrum

___________________
1Fresehemman ms
2forsuar ms
3Fel för Ödesiöen?