E3:53


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Bänarp. Cronehemman          1.
      Förmedlant halft i alle owise perseler.
B                      Östergierdet        2 tunnor
C   Uthsäde i { Westergierdet      2 tunnor
D                      Södregierdet       1 3/4 tunna
E   Engh till 24 lass höö med gierdes
      engen.
      Humblegård till 100 stenger.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes eng
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Södre gierdet suart mylla
Hård waldz engh.