E3:54


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Lunnarp. Cronehemman och skat-
      tehemman                                       1.
      Tillsammans.
B                     Westergierdet               4 tunnor
C   Uthsäde i { Mellangierdet                3 1/2 tunna
D                     Östergierdet                 3 1/2 tunna
E   Engh till 28 lass höö. Humblegård
      till 200 stenger.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Suart mylla
Suart mylla och öriord
Hårdh waldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum