E3:55-6


(Rubrik:)   Norrewidbo häradh     Säby sochn

A   Eplery. Skattehemman                   1.
                 Frelsehemman                    1.
1    Skattehemman                               1.
      Hafwer i byemåll 86 alna bred åker.
B                     Norregierdet                 5 1/4 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet                 7 1/2 tunna
D                     Östergierdet                  7 1/2 tunna
E   Engh till 50 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.

2    Frelsehemman. Ibidem                    1.
      Hafuer i byemåll 45 alna bred åker.
B                     Norregierdet                  2 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet                  3 1/2 tunna
D                     Östergierdet                   3 1/2 tunna
E   Engh till 25 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.

(Karttext:)
Swart åån
Hård waldz engh
Sanck måsse eller kiär engh som intit bergas kan i wåtåhr.
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Ny upgiord engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum