E3:57


(Rubrik:)   Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Siggarp. Cronehemman               1/2.
B                     Norregierdet             3 tunnor
C   Uthsäde i { Södregierdet             2 3/4 tunna
D                     Östergierdet              3 tunnor
E   Engh till 26 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Nödtorfftig skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Hårdwaldz eng
Suart mylla
Suart mylla
Hård waldz eng
Hård waldz eng