E3:6


(Rubrik:)    Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Helfuetit.
1    Cronehemman. Ibidem             1.
      Hafwer i byemåll 33 alna bred åker
B                      Norregierdet           3 1/2 tunna
C   Uthsäde i  { Södregierdet           3 tunnor
D                      Östergierdet            2 tunnor
E   Engh till 20 lass höö.
      Humblegård till 60 stenger.
      Fiskewatn i Säby siöen.

2   Cronehemman. Ibidem             1/2
      Hafuer i byemål 22 alna bred åker.
B                       Norregierdet        2 tunnor
C   Uthsäde1 i { Södregierdet        1 3/4 tunna
D                       Östergierdet         1 1/4 tunna
E   Engh till 16 lass höö.
      Humblegård till 90 stenger.
      Fiskewatn i Säby siöen.

(Karttext:)
Säby siöen
Engh
Eng
Suartmylla
Gierdes eng
Suart? mylla
Gierdes engh
Suart mylla
Gierdes eng
Engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

__________________
1Uthsade ms