E3:60


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Ryd. Cronehemman                 1.
      Hafuer i byemåll 56 alnar i byemål.
A   Uthsäde i Wästergierdet           3 3/4 tunna
B   Östergierdet                             3 1/2 tunna
C   Södregierdet                            3 1/4 tunna
D   Engh 24 lass höö. Humblegård til 250 stenger.

2    Frelsehemman. Ibidem              1.
      Hafuer i byemål 47 alnar bred åker.
A                    Westergierdet         <  >1
B   Uthsäde i { Östergierdet           <  >
C                     Södregierdet          <  >
D   Engh till 20 lass höö. Humblegård till 200
      stenger. Elack skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes eng
Sandjord
Såndjord
Hård walz eng
Suart mylla
Hårdwaldz engh
Sånd jord
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

1 Uppgifter saknas.