E3:61-2


(Rubrik:)   Linderås sochn

     Notarum explicatio

1    Ekekulla. Skattehemman            1.
A                     Norregierdet            5 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierdet             5 1/2 tunna  
C                     Wästergierdet          4 1/2 tunna
D   Engh till 40 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.
      Lijten skog och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes eng
Sånd jord
Hård waldz eng
Sånd jord
Gierdes engh
Betes hage

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum