E3:63


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Målen. Frelsehemman           1.
      Hafuer i byemåll 55 alna
      bred åker.
A   I Östergierdet såås                2 tunnor
B   I Westergierdet sås               2 tunnor
C   I Södregierdet sås                 2 3/6 tunna
D   Engh till 10 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.

2    Cronehemman. Ibidem          1.
      Hafuer i byemåll 55 alnar
      bred åker.
A                     Östergierdet         2
B   Uthsäde i { Westergierdet       2     } tunnor
C                     Södregierdet        2 3/6 
D   Engh till 10 las höö.
      Humblegård till 150 stenger.

21   Frelsehemman                      1.
      Hafuer i byemåll 26 alnar
      bred åker.
A   I Östergierdet såås                1 tunna
B   I Wästergierdet sås                1 tunna
C   I Södregierdet sås                  1 1/4 tunna
D   Engh till 6 lass höö.
      Till denne by ähr ingen
      skog eller uthmarck.

(Karttext:)
Hårdwaldz eng
Biörke leera
Biörke leera
Biörke leera

_______________
1Fel för 3?

_________________