E3:65-6


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Finnenäs. Skattehemman                        1.
      Hafuer i byemåll tuenne bord. Det 1
      ähr 27 alna bred åker, det andra 16 alnar
      bred åker1
A   Uthsäde på   { 1 skiftit } i Östergierdet {  2 1/2 tunna
                             2 skifftit                            1 1/4 tunna
B   Wästergierdet   { 1 skifftet                       2 3/4 tunna
      uthsäde på           2 skifftet                      1 1/2 tunna
C   Södregierdet2   { 1 skifftet                       2 1/4 tunna
      Uthsäde på3         2 skifftet
                      1 1/4 tunna
D   Engh till 30 lass höö.

2    Cronehemman. Ibidem                            1.
      Hafuer i byemåll4 22 alna bred åker.
A   Uthsäde i Östergierdet                            2 1/4 tunna
B   Wästergierdet                                         2 1/2 tunna
C   Södregierdet2                                         2 1/4 tunna
D   Engh till 20 lass höö.

3    Skattehemman. Ibidem                          1.
      Hafuer i byemåll 22 alna bred åker.
      Detta hemman ähr lijka stort med
      nästförskrefne cronehemman.

4    Cronehemman                                        1.
      Hafuer i byemål 37 alna bred åker.
      Förmedlat 1/2 i owist.
A                      Östergierdet                        3 1/2 tunna
B   Uthsäde i  { Wästergierdet                      3 3/4 tunna
C                      Södregierdet                       3 1/4 tunna
D   Engh till 30 lass höö.
      Till ofuanbemälte Finnenäs ähr liten skog
      och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes eng
Såndjord
Såndhjord
Sanck måsse5 
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Sånd jord
Sånd jord
Sanck kiär engh
Sand jord
Sanck engh
Swart åån

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_________________
1aker ms
2Sodregierdet ms
3p ms
4byemall ms
5masse ms