E3:68


      Notarum explicatio

1    Waalstorp. Cronehemman       1.
      Hafuer i byemåll 66 alnar bred
      åker.
A                    Westergierdet          6
B   Uthsäde i { Norregierdet           4 1/2 } tunna   
C                     Östergierdit             4
D   Engh till 30 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Någen skog och ringa uthmarck.
      I alla gierden ähr leerblandat jord
      med steen uthi.

2    Cronehemman. Ibidem               1
      Hafuer i byemåll 44 alnar.
A                     Westregierdet          4 tunnor
B   Uthsäde i { Norregierdet            3 1/2 tunna
C                     Östergierdet             3 tunnor
D   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 100 stenger.
      Någen skog och ring uthmarck.
      Här brede wid ligger torpe-
      stelle som kommer Hoberga
      till och kallas Måsemålen.

3    Grimestorp. Cronehemman           1.
      Ibidem en frelse uthiord som ingen
      weet huru stor hon ähr.
E                                   Norregierdet  2 tunnor
F   Sås med uthiorden { Södregierdet  5 tunnor
G                                  Westergierdet 5 tunnor
H                                  Östergierdet   2 1/2 tunna
I    Engh till 35 lass höö.
      Humblegård till 280 stenger.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.
      Leerblandat jord i alle 4 gierden
      och fult med steen uthi.

(Karttext:)
Eng
Eng någet sanck
Betes hage
Hårdwaldz engh
Eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Nedanför textrutan:)
Författad 1640 af Päder Jonsson Duuke