E3:69-70


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Botorp. Cronehemman           1.
      Hafuer i byemåll 24 alna bred åker.
A   Östergierdet                            6 tunneland
B   Wästergierdet } uthsäde  }      5 tunneland
C   Södregierdet                           6 tunneland
D   Engh till 30 lass höö.
      Humblegård till 400 stenger.

2    Cronehemman. Ibidem            1.
      Hafuer i byemåll 24 alna bred åker.
A   Öster                                        6
B   Wester } gierdet uthsäde  }       5 } tunneland
C   Södre                                       6
D   Engh till 30 lass höö.
E   Lilleholm en engh eller engetorp till Botorp
      till 20 lass höö. 10 las till huardera gården.
      Till Botorp ähr någen skog och uthmarck. Och
      fiskewatn i Noen siöen.

(Karttext:)
Lilli holm
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Hårdwaldz eng
Noen lacus
Muliord
Muliord
Muliord
Gierdes eng
Hårdwaldz eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum