E3:7-8


(Rubrik:)   Norrewidbo härad      Säby sochn.

      Notarum explicatio

A   Säby.
1    Prästegården i Säby                   1.
      Hafwer i byemåll 30 alna bred åker.
B                      Norregierdet       6 tunnor
C   Uthsäde i  { Södregierdet        8 tunnor
D                      Westergierdet      9 tunnor
E   En wreet til Prästegården serdeles som frelsegården
      icke går i skiffte med. Uthsäde   9 tunnor
F   Engh till 30 lass höö hemma. Foruthan1 en
G   engh eller engetorp som och serdeles
      brukas till Prästegården. Till       50 lass höö.
      Och fins igen på nästa bladet. Folio 9.

      Fiskewatn i Säby siöen. Ingen skog eller
      uthmarck.
      En eng till Prästegården i Säthälla till 12
      lass höö. Folio 2.

2    Frelsehemman. Ibidem           1
      Hafwer i byemåll 30 alna  2
B                     Norregierdet         6
C   Uthsäde i { Södregierdet         8
D                     Westergierdet       9
F   Engh 30 lass höö. Fiskewatn i Säby siöen.
      Ingen skogh eller uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Suart mylla
Suart mylla
Säby broo
Säby siöen
Gierdes engh
Södre gierdet suart mylla
Swart åån
Suart mylla
Kalfhage
Engh
Vid år 1640

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________________
1Fel för föruthan?
2Härefter troligen bred åker?