E3:71


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Qwarnarp. Skattehemman          1.
      Hafuer i byemåll 18 allnar bred åker
A   Norregierdet                               3 1/2 tunna
B   Mellangierdet                              3 1/4 tunna
C   Södregierdet                               2 1/8 tunna
D   Engh till 20 lass höö.
E   En lycka på södre sijdan om åen särskilt till
      detta skattehemman.  Uthsäde     2 1/4 tunna
F   Engh ibidem särskilt till 10 lass höö.
G   En quarn.

2    Frelsehemman. Ibidem                   1.
      Hafuer i byemåll 18 alna bred åker.
A   Westergierdet                                3 1/2 tunnor
B   Norregierdet                                  3 1/4 tunnor
C   Östergierdet                                   2 1/8 tunnor
D   Engh till 20 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger. Någen skogh och
      uthmarck.
3    En sågequarn.
4    En miölquarn.
      Fiskewatn i Noen.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh
Engh
Gierdes eng
Betes hage
Örjord1 
Örjord
Gierdes eng
Örjord
Örjord
Engh
Noen Lacus

_____________
1Öjord ms