E3:72


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Fålarp ett torp på Stiertebo ägor.  folio 75
      Och giör skatt med sielfue gården Stiertebo.
A   I Norre gierdet såås                        3/4 tunna
B   I Westergierdet                              1 1/2 tunna
C   I Södregierdet1                               1/2 tunna
D   Engh till 10 lass höö.
      Uthmarck och mulebete med Stiertebo.

2    Hofgiörd. Ett torp på Stiärtebo ägor.
E   I Norregierdet sås                          1 tunna  
F   I Södregierdet2                                1 1/4 tunna 
G   I Westergierdet sås                        3/4 tunneland 
H   Engh till 8 lass höö.
      Fiskewat i Hoofgiölan.

(Karttext:)
Eng ful med berg och skog
Hofgiölan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_________________
1Sodregierdet ms
2 Sördregierdet ms
Senare påskrift