E3:73-4


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Hakebo. Skattehemman                  1.
A   I Norregierdet sås                          12 tunnor
B   I Mellangierdet sås                          5
C   I Södregierdet såås                         7 1/2
D   Engh till 12 lass höö.
E   Lidhult ett engetorp till Hakebo för
      serdeles ränta till 50 lass höö.
      Till Hakebo ähr fiskewatn i Hakebo
      och nödtorfftig skog och uthmarck.

      Ubberyd ett torp skall byggas och skattläggas1 
      och hafuer till forne legat till Brickarp.

2    Spinckarp. Cronehemman               1/2
F   I Östergierdet sås                             2 tunnor
G   I Wästergierdet sås2                        1 1/2 tunna
I    Engh till 16 lass höö.
      Detta hemman hafuer fiskewatn i
      Loosiöen. Nödtorfftig skog och uthmark.
      Simkarp ett torp beläget på skogen
      rentar 1 öre.

(Karttext:)
Loen lacus
Örjord och såndjord
Såndjord
Muljord
Örjord
Gierdes eng
Måsse
Lijdhult. Hårdwaldz eng
Hårdwaldz engh full med steen
Författad år 1640 af Päder Jonson Duuke

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________________
1 skattlaggas ms
2sas ms