E3:76


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Tullebo. Cronehemman      1/2.
A   Norregierdet                        2 1/2 tunna
B   Södregierdet { uthsäde1 }    1 1/4 tunna
C   Östergierdet                        1 1/2 tunna
D   Engh till 16 lass höö. Fiskewatn i Frocknen.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

(Karttext:)
Hårdh eng wadz2  
Gierdes eng
Örjord
Gierdes engh
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1uthsade ms         
2Fel för Hårdhwaldz eng?