E3:79


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Diurefall. Skattehemman        1.
      Byemåll 90 alna bred åker
A   I Norregierdet sås                 4 1/2 tunna
B   I Mellan gierdet                     4 tunnor
C   I Södregierdet                       6 tunnor
D   Engh till 16 lass höö.
      Ibidem ett skogztorp kallas
      Biurshult.

2    Diurefall. Cronehemman       1.
      Hafuer i byemåll 60 alna bred
      åker.
A   I Norregierdet sås                2 tunnor
B   I Mällangierdet                     2 1/4 tunna
C   I S
ödregierdet                      3 tunnor
D   Engh till 12 lass höö.
      Fiskewatn i Örsiöen
      och Frocknen.
      Till Diurefall ähr nödtorfftig
      skog och uthmarck.

(Karttext:)
Oren lacus
Någet sanck eng
Gierdes engh
Örjord
Örjord full med steen
Örjord ful med steen
Gierdes eng
Öriord ful med steen
Hårdwaldz eng
Gierdes eng
Frocknen lacus