E3:80


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Froocknät. Cronehemman              1.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler.
      Hafwer i byemåll 20 alnar bred åker.
A   Norregierdet                                  2 1/4 tunna
B   Mellangierdet  } uthsäde {            2 tunnor
C   Södregierdet                                  1 3/4 tunna
D   Engh till  <  >  lass höö.
E   Eng särskilt kallas Skallebo till 8 lass höö.
2    Frelsehemman. Ibidem                   1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A   Norregierdet uthsäde1                     4 1/2 tunna
B   Mellangierdet
                                 4 tunnor
C   Södregierdet2                                 3 1/2 tunna
D   Engh till   <  >  lass höö.


3    Frelsehemman. Ibidem                    1.
      Hafuer i byemåll 20 alna bred åker3.    
A   Norregierdet uthsäde                       2 1/4 tunna
B   Mellangierdet                                   2 tunnor
C   Södregierdet                                    1 3/4 tunna   
D   Engh till   <  >  lass höö.
      Till ofuanbenämte Kroocknät4 ähr liten uthmarck och
      ingen skogh. Flere nyttigheete fins der intit än som
      förtecknat finnes

(Karttext:)
Skeenwaldz engh
Kiär eller madh engh
Biörckeleera
Biörcke leerjord
Hårdwaldz engh
Biörcke leera

((Under skalstocken:)
Scala ulnarum

____________
1uthsade ms
2Sodregierdet ms
3aker ms
4Fel för Froocknät?