E3:81-2


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Capelle. Skattehemman               1.
      Hafuer i byemåll 39 alnar bred åker.
A                      Norregierdet            4 1/2 tunneland
B   Uthsäde i { Södregierdet            5 3/4 tunna 
C                      Westergierdet          4 1/2 tunna
D   Engh till 30 lass höö.
      Humblegård till 300 stenger.
      Till detta hemman ähr en uthiord kallas Hubsala och
      ligger på skogen.

2    Cronehemman. Ibidem                1.
      Hafuer i byemåll 30 alnar bred åker.
A                        Norregierdet          3 3/4 tunna
B   Uthsäde1 i { Södregierdet          4 1/2 tunna
C                        Wästergierdet        3 3/4 tunna
D   Engh till 22 lass höö.
      Humblegårdh till 150 stenger.

3    Frelsehemman. Ibidem                 1.
      Hafuer i byemåll 18 allnar bred åker.
A                       Norregierdet            2 tunnor
B   Uthsäde i { Södregierdet             2 1/2 tunna
C                     Wästergierdet             2 tunnor
D   Engh till 14 lass höö.

4    Frelsehemman                               1.
      Hafuer i byemåll 34 alnar bred åker.
A                      Norregierdet              4
B   Uthsäde i { Södregierdet              5 } tunnor
C                      Wästergierdet            4
D   Engh till 26 lass höö.
      Humblegårdh till 20 stenger.
      Till ofuanbemälte Cappele ähr nödtorfftig skogh och uthmark

(Karttext:)
Capelle lacus
Måsse
Gierdes eng
Gierdes eng
Ör jord
Leerjord
Mul jord med stenar uthi
Skeen waldz eng med skog uthi
Gierdes eng


(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

________________
1Uthsade ms