E3:83


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Ternäs. Cronehemman             1/2.
      Hafuer i byemåll 18 alnar bred åker.
A                      Norregierdet         1 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierdet         1 1/4 tunna
C                      Westergierdet       1 1/4 tunna
D   Engh till 14 lass höö.

2    Frälsehemman. Ibidem            1.
      Hafuer i byemåll 24 alna
      bred åker.
A                      Norregierdet        2 tunnor
B   Uthsäde i { Östergierdet         1 3/4 tunna

C                      Westergierdet       1 1/4 tunna
D   Engh till 18 lass höö.

3    Cronehemman. Ibidem             1.
      Förmedlat 1/2 i owist. Hafuer i
      byemåll. 30 alnar bred åker.
A                        Norregierdet         2 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierdet            2 1/4 tunna
C                    
  Westergierdet        2 1/4 tunna
D   Engh till 15 lass höö.
      Till ofuanbemälte by ähr någen
      skog och nödtorfftig uthmarck.
      Fiskewatn i Noen.

(Karttext:)
Gierdes eng
Muljord
Noen lacus
Gierdes eng
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Skeen waldz engh med steen och småskogh