E3:84


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Engarp. Skattehemman            1.
A                      Södregierdet1          3 tunnor
B   Uthsäde i { Norregierdet         3 tunnor
C                      Wästergierdet        2 tunnor
D   Engh till 16 lass höö.
      Effter det att i denne byen
      Engrap2 ähr huart  skiffte för sig sär-
      skilt afmätt derföre numereras huars
      och ens åker, såsom ähr skattegårdz
      ägorne nummer 1 och cronegårdens ägor
      nummer 2.

2    Cronehemman. Ibidem             1.
      Hafuer i byemål särskilt afmåtte
      skiffte nummer 2.
A                      Södregierdet         4 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Norregierdet         3 1/2 tunna
C                      Westergierdet       2 3/4 tunna
D   Engh till 2 lass höö.

(Karttext:)
 
Såndiord
Hårdwaldz engh
Suart mylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_________________
1Södiegerdet ms
2Fel för Engarp?