E3:87


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Sättra. Skattehemman              1.
      Hafuer i byemåll 65 alnar
      bred åker.
A                       Norregierdet        4 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierde           7 1/2 tunna
C                      Södregierdet         4 1/2 tunna
D   Engh till 35 lass höö.
      Humblegård till 300 stenger.

2    Frelsehemman. Ibidem             1.
A                      Norregierdet         3 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierdet          6 1/2 tunna
C                      Södregierdet         3 1/2 tunna
D   Engh till 30 lass höö.
      Humblegård till 300 sten-
      ger. Till Sättra ähr nödtorfftigh
      skog och uthmark.
      Ett torp till skattegården kallas
      Ingemunnarp ähr en skog.

(Karttext:)
Leerjord
Gierdes eng
Gierdes eng
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Gierdes eng
Leerblandat jord
Hårdwaldz engh

(Nedanför kartbilden:)
Författad1 år 1640 af Peder Jonson Duuke

___________________
1Forfattad ms