E3:88(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

A   Hoberga.
1    Skattehemman.                                     1.
      Hafuer i byemåll tuenne bord { 1 bordet  69
      alna bred åker.                          2 bordet  50
B   Uthsäde1 i Östergerdet { 1 bordet            3 tunnor
                                              2 bordet            1 3/4 tunna
C   Uthsäde i Westergierdet { 1 bordet           3 tunnor
                                                2 bordet          1 1/2 tunna
D   Uthsäde i Norregierdet { 1 bordet             2 1/2 tunna
                                              2 bordet             1 tunna
E   Engh till 28 lass höö. Humblegård till
      300 stenger. Liten skog och uthmark.

2    Cronehemman. Ibidem                               1.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler och hafuer i
      byemåll 55 alna bred åker.
B                        Östergierdet                           2 1/4 tunna
C   Uthsäde1 i { Westergierdet                         2 tunnor
D                        Norregierdet                          1 1/4 tunna
E   Engh till 16 las höö. Humblegård till 150 stenger.

3    Frelsehemman. Ibidem2        1.   Byemål tuenne bord
      Det första 55 alna. Det andra 44 alna brede åkrer.
B   Uthsäde i Östergierdet på 1 bordet 2 1/4 tunna. På det 2 bordet 1 1/2 tunna.
C   I Westergierdet på 1 bordet 2 tunnor. På det 2 bordet 1
1/4 tunna.
D   I norregierdet på 1 bordet 1
3/4 tunnor. På det 2 bordet 1 tunna.             
E   Engh til 24 lass höö. Humblegård till 300 stenger.
      Liten skog och uthmark.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh
Swart åån
Såndjord
Gierdes engh
Suartmylla
Sandiord
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1Uthsade ms
2Ibdem ms