E3:9


      Notarum explicatio.

G   En engh eller torp
      som brukas til Prästegården        pag 7
      och blifuer när medelmåtig
      grässwext blifuer                    50
      lass höö.