E3:91-92


(Rubrik:)   Norrewidbo häradh      Linderås sochn

      Notarum explicatio

A   Rosmarck.
1    Skattehemman                      1.
      Hafwer i byemåll 64 alna bred åker.
B                       Norregierdet      5 1/4 tunna
C   Uthsäde i { Mellangierdet      5 3/4 tunna
D                      Södregierdet       5 3/4 tunna
E   Engh till 28 lass höö.
      Humblegård till 250 stenger.
      Liten skogh och uthmarck.

2    Skattehemman. Ibidem          1.
      Hafuer i bye måll 64 alna bred åker.
B                       Norregierdet      5 1/4 tunna
C   Uthsäde i { Mellangierdet      5 3/4 tunna
D                       Södregierdet      5 3/4 tunna
E   Engh till 28 lass höö.
      Humblegård till 250 stenger.
      Liten skogh och uthmarck.

3    Cronehemman. Ibidem           1.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler.
      Hafuer i byemåll 35 alna bred åker.
B                       Norregierdet       2 1/4 tunna
C   Uthsäde i { Mellangierdet       2 1/2 tunna
D                      Södregierdet        2 1/2 tunna
E   Engh till 16 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Liten skogh och uthmarck.


(Karttext:)
Elack sanck engh
Swart åån
Suart mylla
Skeen waldz engh
Måsse

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum