E3:93-4


(Rubrik:)   Norrewidbo härad Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Taalery.
1    Frelsehemman                                             1.
      Hafuer i byemål tuenne bord.
      1. Storebordet. 64 alna bred åker.
      2. Lillebordet. 16 alna bred åker.
B   Uthsäde på { Storebordet } i Norregierdet   2 1/2 tunna
                            Lillebordet                              1/2 tunna
C   Uthsäde1{ Storebordet                           2 3/4 tunna
      i Östergierdet   Lillebordet                             3/4 tunna
D   Uthsäde1 i Södre- { Storebordet                   2 tunnor
      gierdet på                  Lillebordet                    1/2 tunna
E   Engh till 30 lass höö. Humblegård till 200
      stenger.
      Nödtorfftig skogh och uthmarck.

2    Skattehemman. Ibidem                                  1.
      Hafuer i byemål try bord. Det första 35
      alna bred åker. Det andra 75 alna bred åker.
      Det tredie 26 alna bred åker.
     Uthsäde i Norre     1 bordet                          1 1/2 tunna
B   gierdet på          { 2 bordet                           3 t
unnor   
                                   3 bordet                         1 tunna
                                          1 bordet                   1 3/4 tunn
C   Uthsäde i Östergier- { 2 bordet                    3 1/4 tunna
      det på                          3 bordet                   1 1/4 tunna
                                          1 bordet                   1 tunna
D   Uthsäde i Södregier- { 2 bordet                   2 1/2 tunna
      det på                           3 bordet                   1/2 tunna
E   Engh till 40 lass höö. Humblegård till 200 sten-
      ger. Liten skogh och uthmarck.

3    Cronehemman. Ibidem                                  1.
      Hafuer i byemåll try bord. Det första bordet
      45 alna bred åker. Det andra 27 alna bred åker.
      Det tredie 11 alna bred åker.
                                             1                            1 1/2 tunna
B   Uthsäde i Norregierdet { 2 bordet                  1 tunna
                                             3                             1/2 tunn
                                             1                             2 tunnor
C   Uthsäde i Östergierdet { 2 bordet                  1 1/4 tunna
                                             3                             1/2 tunna
                                             1                             1 1/2 tunna
D   Uthsäde i Södregierdet { 2 bordet                  1 tunna
                                             3                             1/4 tunn
E   Engh till 30 lass höö. Humblegård till
      150 stenger. Liten skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Suart mylla
Godh hårdwaldz engh
Suart mylla
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

________________
1Uthsade ms