E3:96


(Rubrik:)   Adelöf     Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Eskeryd. Skattehemman             1.
      Hafuer i byemåll 60 alna bred åker.
A                      Östergierdet            6 tunnor
B   Uthsäde i { Westergierdet          8 tunnor
C                       Södregierdet           4 1/2 tunna
D   Engh till 20 lass höö.
E   Ett engetorp enskijlt till 20 lass höö, för
      serdeles renta.

2    Skattehemman. Ibidem               1.
      Hafuer i byemåll 50 alna bred åker
A                       Östergierdet            5
B   Uthsäde i { Westergierdet            6     } tunne
C                      Södregierdet             3 1/2                    
D   Engh till 17 lass höö.
      Nödtorfftigh skog och uthmark.
      Fiskewatn i Glaen siöen.

(Karttext:)
Eng enskijlt till södre skatte gården
Gierdes eng
Suart mylla
Sanck engh
Gierdes eng
Suart mylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________________
Senare påskrift