E3:97-8

 
(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Biorstorp1. Cronehemman           1/2.
      Byemåll 16 alna bred åker
A                      Östergierdet             2
B   Uthsäde i { Westergierdet            2 3/4  } tunna
C                      Södregierdet             2 1/4
D   Engh till 18 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem                 1/2.
      Hafuer i byeskiffte 16 alnar bred
      åker.
A                       Östergierdet             2
B   Uthsäde i { Westergierdet            2 3/4  } tunna
C                      Södregierdet2            2 1/4
D   Engh till 18 lass höö.
      Till Biörstorp ähr nödtorfftig skog
      och uthmarck.3   Stänckestorp. Skattehemman        1/2.
      Hafuer i byemåll 20 alnar bred
      åker.
E                      Östergierdet              3 tunnor
F   Uthsäde i { Westergierdet            3 1/4 tunna
G                      Södregierdet             2 1/4 tunna

H   Engh til 16 lass höö.
I    Ett engetorp enskijlt kallas Bergh
      och räntar 1/2 lispund smör. Till 20 lass höö.

4    Cronehemman.Ibidem                  1/2
      Hafuer i byemåll 20 alna bred åker
      och ähr lika så stor som 1/2 skattegården
      i Stänckestorp i alla lägenheeter undan-
      tagandes det enskijlte enge torp som
      ähr noterat med I.

(Karttext:)
Gierdes eng
Örjord
Gierdes eng
Gierdes eng
Sånd jord
Något sanck eng
Mul jord
Mul jord
Gierdes eng
Muljord
Gierdes eng
Ett engetorp enskijlt
Muljord
Skeenwaldz engh


(Under skalstocken:)
Scala ulnarum
Författad år 1641 af  Päder Jonsson Duuke

______________________
1Fel för Biörstorp?
2Sodregierdet ms